Жаден за още от всичко – интервю за списание travel&extreme Explorer, май/2018